آشنایی با کشور هندوستان و ارتباط آن با ایران باستان – تور لحظه آخری

آشنایی با کشور هندوستان و ارتباط آن با ایران باستان اولین مهاجرت ایرانیان به هند بعد از ورود آریائیها، گفته می شود پس از انقراض امپراتوري هخامنشیان، هنرمندان کاخ هاي هخامنشی خصوصاً تخت جمشید پس از تخریب این بناها به سوي هند مهاجرت کردند که در دربار امپراتور موریاها خصوصا …

ادامه نوشته »