خانه / سفرنامه / سفرنامه ترکیه

سفرنامه ترکیه

سفرنامه ,سایت ترکیه,سفرنامه های جدید و ترکیه,خاطرات سفر ترکیه,خاطره های سفر به ترکیه,سفرنامه جدید و حذاب ترکیه turkey Travelogue

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت نهم – تور لحظه آخری

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت نهم – gashtnet.net   در اتافکی صورت دروازه ورود به این منطقه را دارد دفتر مخصوص مهمانان را امضاء می‌کنیم. هیچگونه دفترچه‌ی راهنما اشیاء یادبود، کوکا کولا یا آشامیدنی دیگری در اینجا پیدا نمی‌شود. بنابراین اگر سیاحی بخواهد شب در اینجا بماند باید در …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هشتم – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هشتم   نخستین قوم بزرگی که در آناطولی زندگی کرده قوم «هیتیان»[1] بوده است. در انجیل در چند نقطه به این قوم به‌عنوان یکی از قبایل کم اهمیت سرزمین سوریه و فلسطین اشاره می‌شود. در یک دایره‌المعارف مهم آلمانی که با سال 1871 …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هفتم – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هفتم – تور لحظه آخری   سایه‌ی دوران‌های گذشته درباره‌ی اولین کسانی که در سرزمین آناطولی زندگی کرده‌اند اطلاعات زیادی در دست نداریم ولی به احتمال قوی بر این شبه جزیره از دوران‌های بسیار قدیم اقوامی سکونت داشته‌اند و شاید سابقه‌ی تمدن در …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت ششم – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت ششم – lastsecond   تاکسی ما را به کنار پل گالاتا می‌رساند. این پل چون شریانی دو قسمت استانبول را بر روی دماغه‌ی طلایی در ناحیه‌ی اروپا به یکدیگر می‌پیوندد ولی هنوز به آسیا نرسیده‌اید. برای اینکه بتوانید خود را به آنجا برسانید …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت پنجم – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت پنجم – تور لحظه آخری   روش حکومت امپراطوری عثمانی که به موجب آن اقلیت‌ها از همدیگر مجزا بودند و هر کدام آزادی و خود مختاری داخلی داشتند به سست شدن پایه های علاقه‌مندی اقلیت‌های مزبور نسبت به حکومت مرکزی منجر گردید و …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت اول – مقدمه – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت اول – مقدمه – تور لحظه آخری مقدمه‌ی مترجم کتابی که در دست دارید شرح سیر و سیاحتی است که یک آمریکایی در آفاق و انس کشور دوست و همسایه ما ترکیه کرده است. اگر نویسنده از ملتی دیگر بود شاید مندرجات کتابش …

ادامه نوشته »