خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا / تور آلمان / اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت سوم – تور لحظه آخری

اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت سوم – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/europee-800x500.jpg

 

اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت سوم – تور لحظه آخری

 

زمانی نیاز به همگرایی اقتصادي و پولی اتحادیه آشکار شد که در اوایل دهه 1970 ، دولت ایالات متحده آمریکا تبدیل پذیري دلار را به حالت تعلیق درآورد . این عملِ دولت آمریکا، مشخص کننده دورانی از تزلزل پولی در سطح جهان بود و دو بحران نفتی سالهاي 1973 و 1979 آن را متزلزلتر نمود. با آغاز طرح نظام پولی اروپا 2 در سال 1979 ، نرخهاي ارز تثبیت شد و کشورهاي عضو اتحادیه توانستند به یکدیگر کمکهاي متقابل بکنند و از انضباطی که منطقه آزاد تجاري فراهم نموده بود، بهره گیرند.

 

گسترش اتحادیه به سمت جنوب با الحاقِ یونان در سال 1981 و اسپانیا و پرتقال در سال 1986 صورت گرفت . گسترش اتحادیه باعث شد ضرورت تعیین و برنامه ریزي ساختاري براي کاهش اختلافهاي دوازده عضو اتحادیه در زمینه توسعه اقتصادي، بیش از پیش احساس شود . در طول اینم دت، جامعه نقش مهمتري را در سطح بین المللی به عهده گرفت و
موافقتنامه هایی را با کشورهاي واقع در جنوب مدیترانه و آفریقا، ناحیه کارائیب و اقیانوس آرام به امضا رسانید . این کشورها به موجب چهار عهدنامه
1984 و 1989 ) به جامعه ،1979 ، پیدرپی لوم 1 (در سالهاي 1975 پیوستند.

 


با امضا موافقتنامه اي به تاریخ پانزدهم آوریل 1994 میان اعضاي گات 2، تجارت جهانی وارد مرحله نوینی از رشد خود گردید . اتحادیه اروپا در مذاکرات شرکت می نمود و تمام تلاشش را انجام می داد تا درمذاکرات تأثیري کارا داشته باشد و به منافع مورد نظر دست یابد. با عنایت به این که هم اکنون اتحادیه اروپا از مهمترین قدرتهاي
تجاري جهان محسوب میشود، به تلاش خویش به منظور توسعه ساختارهایی که بتواند وجهه عالیتري را در سطح بین المللی به ارمغان آورد، ادامه می دهد و این همه، به آن منظور است تا سیاست خارجی و امنیتی مشترکی را [در سطح ملّی و بینالمللی] مطرح نماید.

 


رکود اقتصادي جهان و مشاجره هاي داخلی بر سر توزیع بار مالی باعث شد تا در اوایل دهه 1980 ، جامعه رو به مرحله اي تحت عنوان 1 پیش رود . این حرکت از سال 1985 به بعد، زمینه را براي « اروپاییگرایی » دیدگاهی امیدوارانه تر در قبالِ بخشیدن حیاتی مجدد به جامعه فراهم نمود .2  که کار تنظیم و نگارش آن را « لایحه سفید » بر اساس لایحه اي موسوم به ریاست کمیسیون اروپا، ژاك دولور 3 در سال 1985 بر عهده داشت، جامعه این وظیفه را برخود فرض دانست تا قبل از یکم ژانویه 1993 ، بازار واحد اروپا را ایج اد کند . سند واحد که در فوریه سال 1986 به امضا رسید، بر این هدف بلندهمتانه مهر تأیید گذاشت و روشهاي نوینی را براي قانونگذاري مطرح نمود تا در جاي خود به کار گرفته شوند . سرانجام در اولِ ژوئیه سال 1987 ، سند واحد اروپا به مرحله اجرا درآمد. سقوط دیوار برلین و متعاقب آن اتحاد دو آلمان در سوم اکتبر سال 1990 ، رهایی از مهارتهاي نظارتی شوروي سابق و در پی آن دموکراتیزه شدن کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروي در دسامبر سال 1991 باعث تغییر شکل ساختار اروپا شد . کشورهاي عضو [اتحادیه] تصمیم گرفتند پیون دهاي خود را مستحکمتر نمایند و پیرامون پیمانی نوین به بحث و مذاکره بپردازند . ویژگیهاي عمده این پیمان در جلسه شوراي اروپایی 1 در شهر ماستریخت به تاریخ نهم و دهم دسامبر سال 1991 مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

 


پیمان اتحادیه اروپایی که در یکم نوامبر سال 1993 به مر حله اجرا درآمد، برنامه اي بلند هتانه را براي دولتهاي عضو رقم زد : اتحاد پولی تا سال 1999 ، سیاستهاي مشترك نوین، تابعیت اروپایی و سیاست خارجی و امنیتی مشترك و امنیت داخلی . دولتهاي عضو اتحادیه با تجدیدنظر در مواد پیمان ماستریخت، به بحث درباره پیمانی جدید پرد اختند و این پیمان در دوم اکتبر سال 1997 در آمستردام به امضا رسید . پیمان جدید باعث سازگاري و سیاستها و تواناییهاي اتحادیه بویژه در زمینه همکاري قضایی، آمد و شد آزاد افراد، سیاست خارجی و سیاست بهداشتی شد . پارلمان اروپا که در واقع نوايِ بلافصل و دموکرات یک اتحادیه است، به موجب پیمان آمستردام تواناییهاي جدیدي کسب نمود و نقش آن در قانونگذاري مشارکتی مورد تصدیق قرار گرفت.

 

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *