خانه / تور لحظه آخری / تور هند / تور آگرا / تاریخ اسلام در کشور هندوستان – دین اسلام در هند – تور لحظه آخری

تاریخ اسلام در کشور هندوستان – دین اسلام در هند – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/churchsynagoguemosque-e1348458364544.jpg

 

تاریخ اسلام در کشور هندوستان – دین اسلام در هندتور لحظه آخری


در سال 15 هجري، فرمانروایی امارت بحرین و عمان، از سوي سپرده شد. او نیز « عثمان بن ابی العاص ثقفی » خلیفه دوم به را به امیري بحرین گماشت و پس از چندي « حکم » برادرش فرمان حمله به هند را براي او نوشت. حکم ابن ابی العاص از راه وارد « تهانه » نیرو پیاده کرد و به شهر « گجرات » دریا در سواحل شد؛ ولی در این حمله ناکام ماند. وي در حمله اي دیگر شهر را  که در حوالی شهر بمبئی فعلی قرار دارد.

 

فتح کرد؛ « بهروج » ولی از آنجا که خلیفه دوم با مسافرت دریایی به شدت مخالفت بود در این باره به عثمان بن ابی العاص نام هاي اعتراض آمیز نوشت و او را از پیامدهاي این عملیات برحذر داشت. در سال « محمد ابن قاسم ثقفی » 93 هجري لشکرکشی نیمه تمام حکم را « سند » (داماد حجاج بن یوسف) پی گرفت و در مدت اندکی بر از سوي هشام « جنید ابن عبدالرحمن کومري » تسلط یافت. بعدها بن عبدالملک به امارت سند رسید، او با حمله به گجرات ضمن غنایم بسیاري به دست آورد. « بهروج » و « سالوه » تصرف شهر در سال 159 هجري در زمان خلافت المهدي بالله (خلیفه با لشکري بسیار به هند « عبدالملک ابن شهاب العهمی » ( عباسی حمله برد، این سپاه اگرچه در ابتدا پیشروي هاي بسیار داشت، اما با شیوع بیماري در میان لشکریان، از پاي درآمد.

 

هم زمان با ورود این سپاهیان، تعدادي بازرگان مسلمان نیز به پا گذاشتند و همراه با حکمرانان « کرلا » و « کارناتاکا » سواحل مسلمان که اینک حکوم تهاي کوچک اسلامی را در هند ایجاد کرده بودند، با بذل مال و ایثار و فداکاري  که نشان از اعتقاد عمیق آنان به اسلام بود  با ترویج و تشویق مردم و حتی زمامداران هند، به تبلیغ اسلام پرداختند. این روند ادامه یافت تا آن که سلطان محمود غزنوي از طریق شمال به هند حمله کرد. او هفده بار به این سرزمین لشکر کشید. سلسله غزنویان، نزدیک به دویست سال در قسم تهایی از شبه قاره حکومت کردند. در حقیقت، زبان و فرهنگ فارسی همراه لشکریان سلطان محمود، به لاهور و مولتان رسید و سپس در سراسر هند گسترش یافت. طبق برخی از آمار رسمی دولت هند، هم اکنون تعداد مسلمانان این کشور بیش از 120 میلیون نفر است؛ ولی مسلمانان اعتقاد دارند از بسیاري از آنها سرشماري نشده است، و تعداد حقیقی آنان به 230 میلیون نفر می رسد که حدود 17 درصد سکنه هند را تشکیل می دهد. نزدیک به 70 درصد مسلمانان هند، سنی مذهب و پیرو مکتب حنفی، و بقیه شافعی مذهب و یا شیعه هستند. شیعیان حدود سه در صد کل جمعیت هند، یعنی بیش از 28 میلیون نفر می باشند.

 


اکثریت شیعیان، اثنی عشري و تعداد کمی پیرو فرقه اسماعیلیه می باشند. از 356 ناحیه هند، مسلمانان در 9 ناحیه متجاوز از 10 درصد سکنه آنها را تشکیل م یدهند. حدود 10 درصد مسلمانان نیز در ایالاتی واقع اند که اکثریت با هندوهاست. در سال هاي اخیر با وجود آن که تعداد مسلمانان هندوستان رو به افزایش است؛ ولی نقش سیاسی آنان در حکومت، به دلیل تفرقه و قوم گرایی رو به کاهش نهاده است، به عنوان مثال در انتخابات سال 1984 از 543 نماینده، 39 نماینده از مسلمانان بودند در حالی که در سال 1989 این تعداد به 32 نفر تنزل یافت.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *