خانه / تور لحظه آخری / آشنایی با کشور هندوستان و ارتباط آن با ایران باستان – تور لحظه آخری

آشنایی با کشور هندوستان و ارتباط آن با ایران باستان – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/10/11-india2-min.jpg
آشنایی با کشور هندوستان و ارتباط آن با ایران باستان – تور لحظه آخری

آشنایی با کشور هندوستان و ارتباط آن با ایران باستان

اولین مهاجرت ایرانیان به هند بعد از ورود آریائیها، گفته می شود پس از انقراض امپراتوري هخامنشیان، هنرمندان کاخ هاي
هخامنشی خصوصاً تخت جمشید پس از تخریب این بناها به سوي هند مهاجرت کردند که در دربار امپراتور موریاها خصوصا
آشوکاي بزرگ به کار گرفته شدند. چنانچه از آثار بجاي مانده از این دوره پیداست مشابهت هاي زیادي با هنر ایرانی هویداست.
ورود ایرانیان زرتشتی به هند دومین مهاجرت عمده ایرانیان به کشور هند است که در حال حاضر داراي ثروتی کلان و نقشی
مهم در اقتصاد هند هستند.

مهمترین مهاجرت دوران اسلامی ایران با ورود عارف و هنرمند بزرگ میر سید علی همدانی به خطه کشمیر شکل گرفت که طی آن
علاوه بر گسترش اسلام در منطقه، بیش از هفتصد ادیب، عارف، صنعتگر و هنرمند به این منطقه مهاجرت کردند که حاصل آن
مشهور شدن کشمیر به ایران صغیر است. در عصر طلایی دورة میانه هند که با روي کارآمدن گورکانیان آغاز شد ایرانیان زیادي به هند جذب شدند که مورد احترام ساکنان هند و دربار پادشاهان واقع شدند و امراي ایرانی در مدیریت ارشد سیستم حکومت بکار گرفته شدند. هنرمندان و شعراي زیادي به سوي هند آمدند و جایگاه ویژه اي در هند و مراکز حکومتی یافتند.

بسیاري از حاکمان محلی مانند آودتهاي لکهنو، قطب شاهیان دکن و عادلشاهیان جنوب، ایرانیان مهاجري بودند که به
ترتیب از نیشابور، همدان و شیراز به هند آمدند و این حکومتها را بوجود آوردند.

کتابچه حاضر بعنوان مقدمه اي کوتاه بر سرزمینی بزرگ با فرهنگ و هنري غنی است که قطره اي از اقیانوس بزرگ هند را براي
خوانندگان به ارمغان می آورد. هدف اصلی تدوین این کتابچه آشنایی مسافران و محققان با این کشور پهناور می باشد. زیرا با توجه به تردید تعداد زیادي از محققان جاي این اثر خالی بود لذا بر آن شدیم تا با ارائه این اثر پاسخگوي سؤالات فراوان مخاطبان باشیم. هر چند ارائه تمامی مطالب باعث حجیم شدن این جزوه می گردید و از حوصله خوانندگان دور بود لذا به اختصار اکتفا شد تا با این سرزمین کهن و وسیع بطور اجمال آشنا شوید و زمینه اي براي مطالعه دقیق در این سرزمین را براي خوانندگان گرامی پدید آورد.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *