امامزاده عبدالله بن موسي بن جعفر یزد همراه با عکس

.
امامزاده عبدالله بن موسي بن جعفر یزد همراه با عکس
.
امامزاده عبدالله بن موسي بن جعفر یزد همراه با عکس
مزاری با بنایی مفصل و عالی در بافق وجود دارد که بسیار مورد احترام و زیارت مردم محل و اهالی یزد و کرمان است. سبک بنا، گنبد و کاشی کاری و تزئینات داخلی این زیارتگاه از آثار تاریخی و دیدنی پهنه میان یزد و کرمان به شمار می رود . امامزاده عبدالله بن موسي بن جعفر امامزاده عبدالله بن موسي بن جعفر امامزاده عبدالله بن موسي بن جعفر امامزاده عبدالله بن موسي بن جعفر