پاساژ برلن ۲ ارومیه همراه با عکس

.
پاساژ برلن ۲ ارومیه همراه با عکس
.
پاساژ برلن ۲ ارومیه همراه با عکس
این پاساژ بزرگ دارای پنج طبقه است که طبقه زیرزمین و هم کف آن تجاری می باشد و در طبقه اول پاساژ برلن یک شهر بازی قرار دارد و طبقه های دیگر آن نیز تجاری و مسکونی هستند. اجناس موجود در مجتمع تجاری برلن اغلب پوشاک مردانه و زنانه و انواع کیف و کفش است. آدرس:ارومیه-شهرک فرهنگیان-خیابان شمالی پاساژ برلن ۲