غار تمتمان ارومیه همراه با عکس

.
غار تمتمان ارومیه همراه با عکس
.
غار تمتمان ارومیه همراه با عکس
روستای تمتمان در فاصله ۱۵ کیلومتری و شمال شهر ارومیه قرار دارد.معروفیت این روستا به خاطر وجود غاری است که به غار تمتمان مشهور است. با استناد بر پژوهش های انسان شناس آمریکایی کارلتون استنلی کوون این غار در چهل هزار سال پیش مسکونی بوده که با این وجود یکی از قدیمی ترین سکونت گاهای انسان در شمال ایران و به گفته برخی پژوهشگران اولین غار مسکونی ایران محسوب میشود. غار تمتمان ورودی مثلثی شکل دارد. درون آن به صورت یک دست است و طول آن به ۳۵ متر میرسد. در کنار این غار چشمه ای قرار دارد که روستاییان از آن استفاده میکنند. هوای این غار در زمستان نسبت به هوای بیرون گرم تر است. و در تابستان هوای خنکی دارد. در این غار آثاری از حیواناتی مانند بز،گاو،گوسفند،اسب و… دیده شده که نشان میدهد ساکنین این غار حیوانات اهلی نیز داشته اند. غار تمتمان