روستای جورنی ارومیه همراه با عکس

.
روستای جورنی ارومیه همراه با عکس
.
روستای جورنی ارومیه همراه با عکس
جورنی، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران. جمعیت این روستا در دهستان باراندوز قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیّت آن ۳۶۶ نفر (۶۲ خانوار) بوده است. روستای جورنی روستای جورنی روستای جورنی روستای جورنی روستای جورنی