مسجد جامع اهر تبریز همراه با عکس

. مسجد جامع اهر تبریز همراه با عکس . مسجد جامع اهر تبریز همراه با عکس   مسجد جامع اهر در کوچه جمعه مسجد خیابان قدس شهر اهر واقع شده است. این مسجد منسوب به دوره سلجوقی و اتابكان می‌باشد و دارای مختصاتی است كه در كمتر مسجدی می‌توان يافت. از ضمائم مسجد لوح‌هايی بر بالای سردر و پايه سمت راست و 5 گل مشروحه در لچک‌های سردر می‌باشد. این مسجد 21 گنبد دارد که در دوره‌های مختلف به تعداد آن‌ها افزوده شده است. مسجد جامع اهر مسجد جامع اهر مسجد جامع اهر مسجد جامع اهر مسجد جامع اهر