خانه بهنام تبریز همراه با عکس

. خانه بهنام تبریز همراه با عکس . خانه بهنام تبریز همراه با عکس   خانه بهنام از قديمی‌ترين بناهای اوایل دوره قاجار در شهر تبریز می‌باشد كه در دوره ناصرالدين شاه مرمت و احتمالاً تزئينات نقاشی به آن اضافه شده است .اين بنا از نظر معماری (طرح و ساخت) و تزئينات به عمل آمده در آن و كامل بودن بنا، يک نمونه ساختمان مسكونی قابل مطالعه است و دارای اهميت ويژه می‌باشد. اين خانه در حال حاضر به دانشکده معماری دانشگاه صنعتی سهند تبدیل شده است. خانه بهنام خانه بهنام خانه بهنام خانه بهنام خانه بهنام خانه بهنام خانه بهنام خانه بهنام