چشمه گشایش تبریز همراه با عکس

. چشمه گشایش تبریز همراه با عکس . چشمه گشایش تبریز همراه با عکس   چشمه گشایش در نزدیکی روستای گشايش در 14 كيلومتری جنوب شرقی مراغه واقع شده است و از روستا تا چشمه‌های آب معدنی كه در جنوب غربی روستا قرار دارند، حدود 700 متر راه است. در اين ناحيه دره‌ای شرقی- غربی وجود دارد كه رودخانه‌ مردی چای در آن جاری است. در این دره دو چشمه آب معدنی وجود دارد. یکی از آن‌ها در سمت جنوبی دره در زیر سنگ‌های آهکی که به صورت غار کوچکی درآمده‌اند از زمین خارج می‌شود. حجم آب این چشمه زیاد بوده و به صورت نهر بزرگی به رودخانه می‌ریزد. از نقاط دیگر این ناحیه آب و گاز از زمین خارج می‌شود و در برخی از نقاط توأم با صداست. آب چشمه دیگر در قسمت شمالی دره از سوراخی در یک سنگ آهکی که به ‌طرف رودخانه جلو آمده‌ است با فشار و صدا به خارج می‌جهد. مقدار و فشار آب بعد از هر جهش کاهش می‌یابد و از نو جهش تکرار می‌شود. آب‌ این چشمه‌ها از نوع آب‌های بيكربناته كلسيک و منيزيم است و حرارت آن 25 درجه سانتی‌گراد و مزه‌اش كمی گزنده است. چشمه گشایش چشمه گشایش چشمه گشایش