جنگل دریایی حرا هرمزگان همراه با  عکس

. جنگل دریایی حرا هرمزگان همراه با  عکس . جنگل دریایی حرا هرمزگان همراه با  عکس
حرا این درخت شگفت انگیز (شورزی) دریایی را لینه زیست شناس نامی جهان به نام حكیم و فیلسوف بزرگ ایرانی (ابوعلی سینا) نامگذاری كرده، نام علمی آن Avicennia Marina است كه در زبان محلی به آن تامر (برگرفته از نام پاكستانی) و به عرف عام، حرا می گویند. ارتفاع متوسط این گیاه شگفت انگیز به حدود 6 متر می رسد. این پدیده در خورهای كنار دریا (پستیهای كم شیبی كه در هنگام مد، آب دریا آنها را فرا می گیرد) به وفور می روید و به خوبی رشد می كند. جنگل دریایی حرا در پوسته این گیاه، بر حسب قانون اسمز، یك نوع تصفیه انجام می شود (درخت آب شور دریا را جذب می كند و نمك آن را پس می دهد). گلهای زرد شهدآلود حرا غذایی بسیار مطلوب است، برای زنبورهای عسل و پرندگان. اهمیت فضای محفاظت شده جنگلهای حرا با وسعتی نزدیك به 20 هزار هكتار در چرخه اكولوژیك درخت و آبزیان دریایی (به خصوص میگو و ماهیهای شیلاتی) انكار ناپذیر است. جنگلهای دریایی حرا در كنوانسیون محیط زیست ایران (رامسر 1351 ه.ش) به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام و به دنبال آن سازمان جهانی حفاظت محیط زیست (U.N.E.P) نیز بر این تصویب صحه گذاشت و مسئولیت مراقبت آن را به سازمان محیط زیست منطقه ای شرق (U.N.D.P) واگذار نمود. این مجموعه عنوان مهم بین المللی : (ذخیره زیستكره جهانی) (MAB/BR) را نیز داراست. سازمان منطقه آزاد قشم در بخشی از فعالیتهای مربوط به گسترش فضای سبز جزیره میلیونها اصله از نهال حرا را در سواحلی كه محیط مساعد دارند با موفقیت كامل كشت كرده است.