ساحل تخمگذاری لاک پشت ها قشم همراه با عکس

.
ساحل تخمگذاری لاک پشت ها قشم همراه با عکس
.
ساحل تخمگذاری لاک پشت ها قشم همراه با عکس
روستای شیب دراز و سواحل گسترده آن محل حضور لاك پشتهای دریایی و لاك پشتهای منحصر به فرد پوزه عقابی است كه همه ساله از اواسط اسفند ماه تا پایان خرداد برای تخمگذاری به این سواحل می آیند.هر لاك پشت در هر فصل تخمگذاری در حدود 300 تخم طی 3 مرحله در 20 روز در چاله ای كه خود می كند پنهان می كند كه پس از دو ماه تخمها سر از خاك بر می آورند و به طرف نور مهتاب كه در دریا منعكس است حركت می كنند. از شاهكارهای خلقت این است كه بچه لاك پشتهایی كه در این محل سر از تخم بر می آورند پس از 30 سال كه بالغ می شوند جهت تخمگذاری دوباره به زادگاه خود بر می گردند و تخمگذاری می كنند.دیدن لاك پشتهای پوزه عقابی در هنگام چاله كندن و تخمگذاری و دیدن بچه لاك پشتهای بسیار كوچك كه از تخم بیرون می آیند و به طرف نور حركت می كنند از جاذبه های اكوتوریستی جزیره پهناور قشم است. در سالهای اخیر سازمان منطقه آزاد قشم با همكاری سازمان یونسكو به منظور مراقبت از این لاك پشت نادر و در حال انقراض كار نگهداری و رهاسازی بچه لاك پشتها را آغاز كرده است. ساحل تخمگذاری لاک پشت ها قشم ساحل تخمگذاری لاک پشت ها قشم ساحل تخمگذاری لاک پشت ها قشم