گذر هنرمندان هرمزگان همراه با عکس

.
گذر هنرمندان هرمزگان همراه با عکس
.
گذر هنرمندان هرمزگان همراه با عکس
سازمان منطقه آزاد كيش با الهام از طرح بوستان دانشوران، مجموعه‌اي را با عنوان گذرهنرمندان در سال 1378 افتتاح كرد. در اين گذر تنديس چهره‌هاي شاخص رشته‌هاي مختلف هنري نصب و در معرض ديد علاقمندان قرار مي‌گيرد. هدف از اين طرح معرفي هنرمندان برجسته كشور و پيشنهاد الگوها و نمونه هايي مناسب به نوجوانان و جوانان است. علاوه بر اين گرد آوردن اين تنديس ها در كنار يكديگر برآيندي از جامعه هنري ايران را در ذهن بيننده تصوير مي كند و هنرمندان اين مرز وبوم را به فرهنگ دوستان سرزمين هاي ديگر مي شناساند. گذر هنرمندان گذر هنرمندان گذر هنرمندان گذر هنرمندان گذر هنرمندان گذر هنرمندان گذر هنرمندان گذر هنرمندان گذر هنرمندان