پل کوریجان همدان همراه با عکس

. پل کوریجان همدان همراه با عکس . پل کوریجان همدان همراه با عکس   پل کوریجان در روستای کوریجان از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ در 22 کیلومتری شمال همدان قرار دارد. این پل بر روی یکی از انشعابات رود قره‌چای احداث شده و از بناهای دوره صفویه می‌باشد که در دوره قاجار و چند سال اخیر مرمت شده است. پل کوریجان 5 دهانه بزرگ و 4 دهانه کوچک مزین به قوس‌های جناغی دارد. این پل فاقد تزئینات خاص می‌باشد. پل کوریجان پل کوریجان پل کوریجان