حمام حاج آقا تراب نهاوند  همراه با عکس

. حمام حاج آقا تراب نهاوند  همراه با عکس
. حمام حاج آقا تراب نهاوند  همراه با عکس  
حمام حاج آقا تراب نهاوند  از آثار دوره قاجار است كه در بافت قدیمی شهر نهاوند واقع شده و از قسمت‌های تون، حمام سرد و گرم، حجره شاه نشیر، خزینه تشكیل شده، و شامل تزئیناتی نظیر نبرد رستم با دیر سفید، آهك‌بری و كاشی‌كاری است و در سال 56 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب حمام حاج آقا تراب