چمنزار مور سلطونی یاسوج همراه با عکس

.
چمنزار مور سلطونی یاسوج همراه با عکس
.
چمنزار مور سلطونی یاسوج همراه با عکس
کمی آن سوی دریاچه های فصلی کوه گل به چمنزاری سر سبز می رسیم که در اواسط ماه فروردین و ماه های اردیبهشت و خرداد زیبایی شگفت انگیزی دارد. مور به معنای بیشه زاری در کنار آب است و دلیلی نامگذاری این مکان زیبا به این نام وجود چمنزارهایی است که در میان آب های جاری رخ نمایی می کنند. چمنزار مور سلطونی چمنزار مور سلطونی چمنزار مور سلطونی