آبشار تنگه نمک یاسوج همراه با عکس

.
آبشار تنگه نمک یاسوج همراه با عکس
.
آبشار تنگه نمک یاسوج همراه با عکس
این آبشار زیبا در فاصله 5/8 کیلومتری شرق سی سخت و در انتهای کوه گل قرار دارد. آبشار از تنگه ای به همین نام به پائین سرازیر می شود. برای دسترسی به آن باید از جاده خاکی گذر کرد. آبی که از آن جاری می شود به رودخانه ی کوه گل می پیوندند و خروشش موسیقی دل انگیز طبیعت را به خاطر می آورد. آبشار تنگه نمک آبشار تنگه نمک