تل مهره ای یاسوج همراه با عکس

. تل مهره ای یاسوج همراه با عکس . تل مهره ای یاسوج همراه با عکس   تل مهره ای در یک کیلومتری شرق روستای سقاوه یاسوج قرار گرفته است . این تپه یکی از تپه های ما قبل تاریخ در استان است که به هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد تعلق دارد . تل مهره ای