تفرجگاه سورین کردستان همراه با عکس

. تفرجگاه سورین کردستان همراه با عکس . تفرجگاه سورین کردستان همراه با عکس   تفرجگاه سورین در 12 کیلومتری جنوب شرقی بانه و در مسیر جاده بانه به مریوان قرار گرفته است. این منطقه از لحاظ پوشش جنگلی، پرتراکم‌ترین نقطه شهرستان بانه است که ارتفاعات این منطقه را پوشانده و منظره زیبایی از کوه و جنگل را به وجود آورده است. در این مکان یک مسجد قدیمی و یک زیارتگاه نیز وجود دارد. تفرجگاه سورین تفرجگاه سورین