بقعه سید زین‌العابدین مازندران همراه با عکس

.
بقعه سید زین‌العابدین مازندران همراه با عکس
.
بقعه سید زین‌العابدین مازندران همراه با عکس
این بقعه مربوط به سادات مرعشی است که در ساری مدفون است. گنبد بقعه سیدزین‌العابدین آجری است و قسمت پایین آن چهارگوش و بام آن هرمی شکل، و به ارتفاع 20 متر است. بقعه سید زین‌العابدین