حمام وزیری مازندران همراه با عکس

. حمام وزیری مازندران همراه با عکس . حمام وزیری مازندران همراه با عکس   حمام وزیری در مرکز شهر ساری و در مجاورت خانه کلبادی قرار دارد. این حمام با مساحت اندک خود تمامی فضاهای موجود در یک حمام سنتی شامل ورودی، سربینه، دهلیز، گرم‌خانه، خزینه آب گرم و آب سرد و سرویس‌های بهداشتی را دارد. این بنا در اواخر دوره قاجاریه بنا شده است. حمام وزیری حمام وزیری