پناهگاه حیات وحش سِمِسکَندِه  مازندران همراه با عکس

. پناهگاه حیات وحش سِمِسکَندِه  مازندران همراه با عکس . پناهگاه حیات وحش سِمِسکَندِه  مازندران همراه با عکس   پناهگاه حیات وحش سِمِسکَندِه در 10 کیلومتری جنوب شرقی ساری واقع شده و مسیر دسترسی آن از ساری تا سمسکنده بوده و سپس با یک جاده روستایی به درون محوطه راه می‌یابد. از گونه‌های مهم گیاهی می‌توان از ممرز، انجیلی، توسکا، تمشک و لیلکی و از گونه‌های مهم جانوری می‌توان از گوزن زرد، مرال، شوکا، قرقاول، انواع پرندگان شکاری، شغال، گربه جنگلی، سنجاب و سمور جنگلی، گراز، عقاب جنگلی، جغد، كبوتر جنگلی و گرگ نام برد. اين منطقه از سال 1352 تحت حفاظت بوده و در سال 1354 به عنوان پناهگاه حيات وحش معرفی شد. پناهگاه حیات وحش سمسکنده پناهگاه حیات وحش سمسکنده پناهگاه حیات وحش سمسکنده