منطقه ریجاب و بان زرده کرمانشاه همراه با عکس

.
منطقه ریجاب و بان زرده کرمانشاه همراه با عکس
.
منطقه ریجاب و بان زرده کرمانشاه همراه با عکس
يكي از مناطق زيباي استان كرمانشاه منطقه ريجاب و بان زرده است كه در يك صد و بيست كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمانشاه قرار دارد. اطراف اين منطقه به وسيله كوه‌هاي سر به فلك كشيده «دالاهو» محصور شده است. اين كوه‌ها داراي قللي برف‌گير است و دامنه‌هاي آن‌ از جنگل پوشيده شده است. رودخانه زيباي «سراب ريجاب» ـ سرچشمه رودخانه الوند ـ در اين منطقه جريان دارد. دره‌هاي اين منطقه به وسيله درختان انجير و گردو پوشيده شده است. وجود آثار تاريخي مانند قلعه يزدگرد و زيارت‌گاه‌هاي بابايادگار و ابودجانه بر زيبايي‌هاي اين منطقه افزوده است. منطقه ریجاب و بان زرده منطقه ریجاب و بان زرده   منطقه ریجاب و بان زرده منطقه ریجاب و بان زرده