امام زاده ابراهیم روستای النگ گلستان همراه با عکس

.
امام زاده ابراهیم روستای النگ گلستان همراه با عکس
.
امام زاده ابراهیم روستای النگ گلستان همراه با عکس
النگ از روستاهای مهم شهرستان کردکوی واقع در استان گلستان شمرده شده وآقای دکتر محمدحسین پاپلی در فرهنگ آبادیها صفحه ی 66 گفته ، النگ از آبادیهای گرانقدر گرگان بشمار می آید. و از مزایای برجسته ی روستای النگ ، داشتن بقعه ی مبارک امامزاده ابراهیم (ع) است و در دفتر بقاع متبرکه کل کشور سازمان اوقاف و امور خیریه صفحه 256 نگاشته ، امامزاده ابراهیم (ع) در روستای النگ کردکوی شهرستان گرگان دفن شده و نسب شریف آن بزرگوار به حضرت موسی ابن جعفر (ع) می رسد با واسطه و کد آن 30246293 می باشد و در فهرست بیلان عملکرد بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان صفحه 116 می نگارد ، امامزاده ابراهیم (ع) در روستای النگ کردکوی شهرستان گرگان مدفون است و در سال 1370 خورشیدی در میان ضریح مطهر آن حضرت 12855408 ریال بوده و آقای دکتر محمد مهدی بحرالعلوم در کتاب 4336 بقعه از بقاع متبرکه کل کشور ایران صفحه 131 متذکر است امامزاده ابراهیم (ع) در بخش کردکوی مازندران در روستای النگ مدفون است و نسب شریفش به حضرت موسی ابن جعفر(ع) می رسد با واسطه . و امید است زائرین محترم از اطراف و اکناف که مشرف می شوند نسبت به مقام شامخ این امامزاده ابراهیم (ع) خدمات بسیار ارزنده نمایند و خود را مشمول عنایات جدش موسی ابن جعفر(ع) بنمایند. امام زاده ابراهیم روستای النگ امام زاده ابراهیم روستای النگ امام زاده ابراهیم روستای النگ