سواحل بندرگز گلستان همراه با عکس

.
سواحل بندرگز گلستان همراه با عکس
.
سواحل بندرگز گلستان همراه با عکس
ساحل زيبا و آرام بندرگز در حاشيهٔ درياى خزر و در فاصلهٔ ۳ کيلومترى شمال جادهٔ آسيائى تهران – مشهد واقع شده و امکانات تفريحى و اقامتى و رفاهى مناسبى براى استراحت و استفاده بازديدکنندگان دارد. سواحل بندرگز سواحل بندرگز سواحل بندرگز