تالاب آجی گل گلستان همراه با عکس

.
تالاب آجی گل گلستان همراه با عکس
.
تالاب آجی گل گلستان همراه با عکس
تالاب آجی گل در شمال شهرستان گنبد كاووس و در جنوب روستای تنگلی واقع شده است. مساحت آن حدود 360 هكتار می‌باشد. در ضلع غربی اين تالاب درياچه نمک به مساحت حدود 80 هكتار قرار گرفته است. عمق اين تالاب از 1 تا 15 متر در نقاط مختلف متغير است. آب اين تالاب نيز از رود مرزی اترک تأمين می‌گردد. تالاب آجی گل تالاب آجی گل