ذخیره‌گاه جنگلی افراتخته گلستان همراه با عکس

.
ذخیره‌گاه جنگلی افراتخته گلستان همراه با عکس
.
ذخیره‌گاه جنگلی افراتخته گلستان همراه با عکس
این ذخیره‌گاه در ارتفاعات جنوب شرقی علی‌آباد کتول و در 60 کیلومتری گرگان واقع شده است. این مجموعه از توده‌های سوزنی برگ سرخ‌دار پوشیده شده که از نظر مطالعه و حفظ گونه‌های کمیاب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. درخت سرخ‌دار، از معدود سوزنی برگ‌های ایران بوده و رویشگاه آن از نادر جنگل‌های جهان به‌شمار می‌رود. ذخیره‌گاه جنگلی افراتخته ذخیره‌گاه جنگلی افراتخته ذخیره‌گاه جنگلی افراتخته ذخیره‌گاه جنگلی افراتخته