آتشکده قجر ایلام همراه با عکس

.
آتشکده قجر ایلام همراه با عکس
.
آتشکده قجر ایلام همراه با عکس
اين آتشكده از آتشكده هاي مخروب استان ايلام است و در بخش مرکزی دهستان میشخاص روستای قجر قرار دارد. بناي آتشكده ميان خانه هاي روستاييان قرار گرفته و محافظت از آن بر عهده آنان است. آتشکده قجر آتشکده قجر