کوه شلم ایلام همراه با عکس

. کوه شلم ایلام همراه با عکس . کوه شلم ایلام همراه با عکس   کوه شلم یکی دیگر از کوههای استوار و زیبای شهرستان ایلام می باشد که همیشه در طول تاریخ سربلند و بر افراشته نگاهبان این شهرستان بوده است. کوه شلم کوه شلم کوه شلم کوه شلم کوه شلم کوه شلم کوه شلم