منطقه حفاظت شده تنگ صیاد شهرکرد همراه با عکس

. منطقه حفاظت شده تنگ صیاد شهرکرد همراه با عکس . منطقه حفاظت شده تنگ صیاد شهرکرد همراه با عکس این منطقه دارای 21600 هکتار مساحت است و پارک ملی تنگ صیاد را با وسعتی معادل 5400 هکتار در دل خود جای داده است. تنگ صیاد بعلت داشتن تپه ماهورهای وسیع، زیستگاه مناسبی جهت گونه قوچ و میش است. کوهستان های جنوب منطقه دارای صخره های صعب العبور است و زیستگاه پلنگ، کل و بز می باشد. از دیگر جانوران منطقه می توان گرگ، روباه، شغال، کفتار، کبک دری کبک چیل، تيهو و عقاب را نام برد. دستیابی به منطقه از طریق محور شهرکرد-اصفهان میسر است. منطقه حفاظت شده تنگ صیاد منطقه حفاظت شده تنگ صیاد منطقه حفاظت شده تنگ صیاد منطقه حفاظت شده تنگ صیاد منطقه حفاظت شده تنگ صیاد