بقعه شيخ ابونصر ايراوه اي بیرجند همراه با عکس

. بقعه شيخ ابونصر ايراوه اي بیرجند همراه با عکس . بقعه شيخ ابونصر ايراوه اي بیرجند همراه با عکس این بنا که به بقعه پیر حاجات معروف است در شمال طبس در روستای پیر حاجات واقع شده و در کاشی های یافته شده در محل تاریخ 601 ه ق دیده می شود. بنا بر صفه بلندی واقع است و فضای اصلی مقبره هار گوش با بازوهایی در چهار ضلع می باشد. نمای خارجی گنبد به صورت انار زینه ای است و بقعه دارای ملحقاتی از دوره قاجاریه مانند حیاط و اتاق ها و ایوانچه های اطراف حیاط می باشد. بقعه شيخ ابونصر ايراوه اي