قلعه دختر مشهد همراه با عکس

. قلعه دختر مشهد همراه با عکس . قلعه دختر مشهد همراه با عکس   قلعه دختر در 12كيلومتري غرب بشرويه بربالاي كوهي به ارتفاع 400متراز سطح زمين و در 1250 متري از سطح آبهاي آزاد بقاياي قلعه اي‌سنگي به چشم مي‌خورد که قدمت آن به زمان فرقه اسماعیليه بر می گردد. و نمونه هايي در ايران همچون فيروز آباد مشهد و تربت حيدريه و شوشتر به همين نام و از نظر ساخت در آذربايجان لبنان و هندوستان وجود دارد. اين قلعه در 6 كيلومتري شمال شرقي‌‌‌‌‌«رقه» واقع شده است و بدين سبب «قلعه دختر رقه» نيز خوانده مي‌شود. آنچه از بقاياي برج و بارو هاي قلعه به جا مانده بيانگر وضعيت دفاعي و رزمي آن مي‌باشد. قلعه دختر بشرويه يكي از قلاع مستحكم و صعب‌العبور اسماعيليه در جنوب خراسان است و سفالينه هاي بدست آمده در آن متعلق به قرون هفتم تا نهم هجري است. اين قلعه در چهار سطح مختلف ساخته شده وهر سطح داراي تأسيسات و برج و باروهايي مجزا مي‌باشد‌‌. اطراف اين سازه داراي شيبهاي بسيار تند مي‌باشد و ورودي آن احتمالاً در سمت غربي كه داراي شيب كمتري نسبت به ديگر اضلاع برخوردار است قرار داشته‌. مصالح و ملات بكاررفته در بنا شن ، گچ، آهك و سنگ مي‌باشد. در بخشي از قسمت‌هاي قله پايه و شالوده‌ي ديوارها جزئي از كوه است كه تراشيده شده و به صورت ديوار درآمده‌اند.تأسيسات قلعه شامل آب انبارها ، مخازن ذخيره‌آذوقه، برجها، اتاق‌هاي مخصوص استراحت نگهبانان شاه‌نشين ، انبار و… مي‌باشد كه بخش اعظم آنها در اثر عوامل جوي و محيطي تخريب شده‌است. قلعه دختر قلعه دختر قلعه دختر