قلعه کلات بوشهر همراه با عکس

. قلعه کلات بوشهر همراه با عکس . قلعه کلات بوشهر همراه با عکس این قلعه در شمال شهر اهرم واقع شده و به زائر خضر خان تنگستانی منسوب است . قلعه در زمان حمله انگلستان به ایران مورد استفاده قرار گرفته و جای اصابت گلوله توپ بر برج غربی آن هنوز هم باقی است . همچنین در همین قلعه اسرای انگلیسی نگهداری می شده اند . قلعه مشتمل بر چهار برج و بارو و قلعه میانی است و دارای تاسیسات خصوصی برای ساکنین قلعه می باشد . ساختمان قلعه از خشت خام و گل ساخته شده است. قلعه کلات قلعه کلات قلعه کلات قلعه کلات قلعه کلات قلعه کلات قلعه کلات قلعه کلات قلعه کلات