قشلاق تنگ اردبیل همراه با عکس

. قشلاق تنگ اردبیل همراه با عکس . قشلاق تنگ اردبیل همراه با عکس این منطقه در 20 کیلومتری شمال مشکین و در بخش مرادلو واقع شده است و برای رفتن به این منطقه می توان از جاده مشکین ـ اردبیل استفاده کرد. زیبایی خلقت خداوندی در این منطقه برای هر بیننده ای با اولین نگاه به آن پدیدار می شود. قشلاق تنگ قشلاق تنگ قشلاق تنگ قشلاق تنگ