منطقه زیبای کپز اردبیل همراه با عکس

. منطقه زیبای کپز اردبیل همراه با عکس . منطقه زیبای کپز اردبیل همراه با عکس این منطقه در 20 کیلومتری مشکین مرکزی قرار دارد و دسترسی به آن از طریق جاده مشکین ـ اردبیل میسر می باشد. ویژگی خاص این منطقه صخره های عظیم و سر به فلک کشیده و یکنواخت آن می باشد که انسان در به وجود آوردن آن هیچ نقشی نداشته است. منطقه زیبای کپز منطقه زیبای کپز منطقه زیبای کپز