منار مسجد نظامیه یزد همراه با عکس

. منار مسجد نظامیه یزد همراه با عکس . منار مسجد نظامیه یزد همراه با عکس بنای تاریخی مناره مسجد نظامیه در شهرستان ابر کوه قرار دارد. این مناره که در سال ۷۱۸ هـ. ق ساخته شد، باقی مانده سر در مسجدی به نام مسجد “نظامیه” است. این بنا شامل دو مناره آجری مرتفع است که روی سردری بلند قرار گرفته اند. تمام قسمت شرقی سر در، زمانی از کاشی پوشیده شده بود. سرتا سر بدنه مناره ها از کاشی فیروزه ای رنگ پوشیده و با کلمات “الله اکبر” به خط کوفی بنایی به صورت پیچ تزیین شده است. مناره سمت راست از راستای قایم منحرف و رانش یافته است. منار مسجد نظامیه منار مسجد نظامیه منار مسجد نظامیه منار مسجد نظامیه منار مسجد نظامیه