ارتفاعات کمتال تبریز همراه با عکس

. ارتفاعات کمتال تبریز همراه با عکس . ارتفاعات کمتال تبریز همراه با عکس كوهستان كمتال از مهم ترين و جالب ترين كوههای ارسباران است. اين كوه 3100 متر ارتفاع دارد و از نوع كوههای سنگی است . تندي دامنه ها و صعب العبور بودن آن ،‌ كوهستان را از هر نوع هجوم مصون نگاه داشته و از مظاهر تمدن جديد نيز محروم كرده است . ارتفاعات کمتال ارتفاعات کمتال ارتفاعات کمتال ارتفاعات کمتال