کوههای مریخی همراه با عکس

. کوههای مریخی همراه با عکس . کوههای مریخی همراه با عکس در انتهای چابهار و در نزدیکی مرز پاکستان و در کنار روستای تیس کوه هایی رسوبی به پایان می رسند که به آن ها کوه های مریخی و یا کوه های مینیاتوری می گویند. شاید وجه تسمیه ی این کوه ها به دلیل تشابه شکل شیاری آن ها با کوه و صخره های سیارات دیگر باشد. در این منطقه روستای 2500 ساله ی تیس قرار گرفته است. همان روستایی که در کتاب فتح نامه اسکندر مقدونی به نام “تیز” از آن یاد شده است. کوههای مریخی کوههای مریخی کوههای مریخی کوههای مریخی کوههای مریخی کوههای مریخی کوههای مریخی کوههای مریخی کوههای مریخی