موزه محلي سراوان همراه با عکس

. موزه محلي سراوان همراه با عکس . موزه محلي سراوان همراه با عکس   موزه محلي سراوان: محتواي موزه:مردم شناسي-باستان شناسي تاريخ تاسيس:1388 ساعات بازديد: شش ماهه اول سال12-8 و20-16 شش ماهه دوم سال 12-8و19-15 روزهاي تعطيل:صبح جمعه بهاي بليط:5000ريال تلفن: 5223934- 0548 نشاني : سراوان –خيابان آزادي- ساختمان فرمانداري اين موزه در محل ساختمان قديم فرمانداري اين شهر واقع شده است . مصالح بكار رفته در معماري آن عمدتاً آجر و خشت خام مي باشد . اين بنا در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است و در سال 88 به عنوان موزه محلي سراوان به بهره برداري رسيده است . اين موزه شامل دو بخش مجزا اداري و گالريهاي نمايش است كه قسمت اداري آن از بخش هاي مديريت ، پژوهش ، سمعي و بصري ، كتابخانه و …. تشكيل شده است . فضاي داخلي موزه از گالري هاي گذري بر تاريخ بلوچستان ، نگاهي بر نگاران ، گالري آئين ها و مراسم ، گالري صنايع دستي ، زندگي روزمره و گالري حياط و حش با استفاده از صحنه سازي به روايت تصوير بيان شده است . در محوطه موزه، زندگي عشاير بلوچ به نمايش درآمده است ساخت سفال در روستاي كلپورگان به صورت كاملاً ابتدايي و به روش لوله اي بدون لعاب و با نقوش سياه رنگ توسط زنان بومي با دقت انجام مي پذيرد كه به دليل شباهت به سفالهاي ما قبل تاريخ ، از شهرت خاص برخوردار است موزه خاك در سال 88 به عنوان كارگاه زنده توليد سفال هم جنبه توليد و هم نمايش و عرضه آن مي پردازد . بخشهاي عمده موزه زنده كلپورگان شامل قسمت اداري ، توليد سفال كوه و بخش نمايش مي باشد . موزه محلی سراوان موزه محلی سراوان موزه محلی سراوان موزه محلی سراوان