غار قلعه کرد قزوین همراه با عکس

. غار قلعه کرد قزوین همراه با عکس . غار قلعه کرد قزوین همراه با عکس   این غار در 20کیلومتری برج های دوگانه خرقان در دهستان حصار از توابع شهر آبگرم قرار دارد و بامختصات جغرافیایی 30/51/48 طول شرقی و 54/47/35 عرض شمالی، ارتفاع آن از سطح دریا حدود 2064 متر است. پس از عبور از دهانه غار و فرود از یک چاه راه 15 متری، تالاری به وسعت بیش از یک هزار متر مربع نمایان می شود که دارای چکیده ها و چکنده های فوق الهاده زیبایی است. قدمت آن به دوره الیگومیوس و دوران سوم زمین شناسی می رسد که تا چهل میلیون سال پیش تخمین زده می شود. غار قلعه کرد غار قلعه کرد غار قلعه کرد غار قلعه کرد غار قلعه کرد غار قلعه کرد