ایوان سنگی نیاق قزوین همراه با عکس

. ایوان سنگی نیاق قزوین همراه با عکس . ایوان سنگی نیاق قزوین همراه با عکس روستای نیاق در هفده کیلو متری شمال قزوین قرار دارد و یکی از مراکز مهم کشت انگور در استان است ایوان صخره ای است نسبتا مرتفع که دو فرو رفتگی به مانند ایوان در دو طرف آن به طور طبیعی ایجاد شده است. در هر یک از این فرو رفتگی ها حوضی مستطیل شکل با ابعادی حدود ٢×٤متر حفر شده عمق آنها به دلیل ریخته شدن سنگ و شن و… در آن نامشخص است این حوض ها با آب باران پر می شوند در بالای ایوان آثار قابل توجهی از زندگی پیشینیان از جمله انواع سفال شکسته به دست آمده است. ایوان سنگی نیاق ایوان سنگی نیاق ایوان سنگی نیاق ایوان سنگی نیاق