شهر زیر زمینی زلف آباد مرکزی همراه با عکس

. شهر زیر زمینی زلف آباد مرکزی همراه با عکس . شهر زیر زمینی زلف آباد مرکزی همراه با عکس بر اساس آنچه در “ناسخ التواريخ” و “روضه الصفا” آمده، شهر زيرزميني زلف آباد ، در قرن ششم تا نهم هجري قمري شهري آباد و بزرگ بوده که در شاهراه تجارت قم ، تهران و اصفهان واقع شده بود. بنا به روايات تاريخي اين شهر در دوره قاجاريه پس از شورش مردم عليه حاکمان وقت تخريب شده و بنا به روايت ديگر پس از زلزله اي محيب زير خاک مدفون شده است. محوطه زلف آباد در 3 کيلومتري شمال شرق شهر فرمهين ودرکنار محور ارتباطي فرمهين به تفرش واقع است. شهر زیر زمینی زلف آباد شهر زیر زمینی زلف آباد شهر زیر زمینی زلف آباد شهر زیر زمینی زلف آباد شهر زیر زمینی زلف آباد شهر زیر زمینی زلف آباد