غار شوی بانه کردستان همراه با عکس

. غار شوی بانه کردستان همراه با عکس . غار شوی بانه کردستان همراه با عکس غار شوی در روستای شوی در 12 کیلومتری بانه در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار دارد. طول این غار 267 متر است و با شیب بسیار تندی رو به پایین می‌رود. ارتفاع دهانه غار کوچک (حدود یک متر) است و برای ورود به آن می‌بایست به صورت خمیده حرکت کرد همچنین عرض دهانه غار نیز کمتر از 2 متر می‌باشد. درون غار آبرفتی، ریزشی و بسیار خطرناک است و چاه‌های عمیق زیادی در دالان‌ها و تالارهای آن وجود دارد به همین جهت پیمایش غار نیازمند در اختیار داشتن تجهیزات مخصوص غارنوردی می‌باشد. بلافاصله پس از ورود و طی چند متر مسیر افقی و مسطح، پرتگاهی قرار دارد که دو راه مشخص را نشان می‌دهد. مسیر سمت چپ مانند چاهی است که در ادامه به تالار کوچکی ختم می‌شود و راه به جایی ندارد. در واقع شعبه اصلی غار شوی مسیر سمت راست است که با شیبی تند و طولانی به سمت پایین می‌رود. در انتهای غار دریاچه کوچکی وجود دارد. این غار در تیر ماه سال 1347 خورشیدی توسط کوهنوردان استان فارس به سرپرستی آقای معرفت کشف و بررسی مقدماتی شده است. غار شوی بانه غار شوی بانه غار شوی بانه غار شوی بانه