دریاچه پشت سد قشلاق همره با عکس

. دریاچه پشت سد قشلاق همره با عکس . دریاچه پشت سد قشلاق همره با عکس در فاصلة 20 كيلومتري شمال سنندج در مسير جادة سقز بر روي رودخانه قشلاق سد مخزني قشلاق احداث شده است. درياچه پشت اين سد 11 كيلومتر طول دارد و وسعتي معادل 934 هكتار را در بر مي‌گيرد اين درياچه محل مناسبي براي ورزش‌هاي آبي است و جزو جاذبه‌هاي طبيعي سنندج به شمار مي‌رود. دریاچه پشت سد قشلاق