عمارت خسرو آباد سنندج همراه با عکس

. عمارت خسرو آباد سنندج همراه با عکس . عمارت خسرو آباد سنندج همراه با عکس در بلوار شبلي ( خسرو آباد سابق) شهر سنندج قرار دارد. تاريخ بناي اوليه عمارت و باغ به طور دقيق مشخص نيست و ليكن پاره اي منابع تاريخي زمان ساخت اوليه آنرا به زمان خسرو خان اول اردلان (همزمان با حكومت كريم خان زند) مي دانند. نظریات گوناگونی در خصوص این بنای عظیم و مقر حکومت کردستان وجود دارد بطوریکه بعضی صاحبنظران قسمت شرقی بنا را که قصر نامیده می شود مربوط به دوران زندیه می دانند و توسعه و تکمیل آن را توسط امان الله خان اردلان می دانند. عمارت خسروآباد كتيبه اي دارد كه اسم فتحعلي شاه قاجار و والي كردستان امان الله خان و تاريخ ۱۲۲۳ ه. ق بر روي آن حك شده است. عمارت خسروآباد شاخص ترين بناى استان كردستان است كه به عنوان مقر حكومت واليان اردلان مورد استفاده قرار مى گرفت. مجموعه عمارت و باغ خسروآباد افزون بر دو بخش اصلی ، یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستون دار،باغ خسرو آباد نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است این باغ که بوسیله ۴ خیابان روبرو و اطراف عمارت خسرو آباد عملاً به ۴ باغ خسرو اباد تبدیل شده بود و اطراف آن بوسیله ۴ خندق در طرفین باغ و کاخ خسرو آباد با انواع درختان مختلف احاطه شده جلوه خاصی را به این مجموعه داده است. در حال حاضر تنها درختان ۴ باغ و بخش هایی از ۴ خیابان آن باقی مانده است. از سال ۱۳۷۳ عملیات مرمت این بنای تاریخی آغاز گردید اگر چه در سال ۱۳۷۹ بیشترین مرمت و باز سازی این بنا انجام گردید. عمارت خسرو اباد با شماره ۱۴۹۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است تاريخ بناي اوليه عمارت و باغ به طور دقيق مشخص نيست و ليكن پاره اي منابع تاريخي زمان ساخت اوليه آنرا به زمان خسرو خان اول اردلان (همزمان با حكومت كريم خان زند) مي دانند كه در سال 1223 هجري قمري توسط امان اله خان اردلان حكمران مقتدركردستان براي فرزندش خسرو خان ناكام بخشهايي از جمله عمارت سر در رابه آن اضافه نمود . مجموعه عمارت و باغ خسروآباد علاوه بر دو بخش اصلي (قصر سلطنتي با ورودي ستوندار در بخش غربي و ساختمان شرقي با غلام گردشها و ايوان ستوندار مشرف بر صحن عمارت و فضاي بيروني بنا ) داراي فضاهاي ديگري همچون حمام ، اطاق قاپچيان و خدمتكاران است. تزئينات معماري آن شامل : گچبري ،آجر كاري اروسيهاي زيبا ( پنجره هاي رنگي ) و حوض صليبي چليپا شكل داخل حياط عمارت ساخته شده كه از ويژگيهيا شاخص عمارت خسروآباد است عمارت خسرو آباد شاخص ترين بناهاي استان كردستان است كه به عنوان مقر حكومت واليان اردلان بوده است عمارت خسرو آباد عمارت خسرو آباد عمارت خسرو آباد