موزه بابل مازنداران همراه با عکس

. موزه بابل مازنداران همراه با عکس . موزه بابل مازنداران همراه با عکس این ساختمان که حالا موزه بابل است، در سال 1307شمسی بلدیه یا به اصطلاح امروز شهرداری بوده. ساختمان را یک مهندس آلمانی در زمان رضا‌خان ساخته و در طراحی‌اش معماری نئوکلاسیک اروپا و ایران باستان را تلفیق کرده است. حالا ساختمان 3طبقه مرمت و به موزه تبدیل شده که بخش‌های باستان‌شناسی و مردم‌شناسی آن دیدنی است. موزه بابل موزه بابل موزه بابل آدرس : بابل – بلوار مدرس – چهارراه گنجینه زمان : زمانهای معمول