شکارگاه خسروپرویز کرمانشاه همراه با عکس

. شکارگاه خسروپرویز کرمانشاه همراه با عکس . شکارگاه خسروپرویز کرمانشاه همراه با عکس این شكارگاه، فضایی مستطیل شكل است كه 1100 متر طول و 800 متر عرض دارد اما متاسفانه هنگام احداث بلوار طاق‌بستان این دیواره در جهت شمال به جنوب قطع شده و باعث به‌وجود آمدن 2 مقطع شده است. هم اكنون نیز شهرداری كرمانشاه در حال احداث خیابانی در بخش شرقی و جنب دیوار شكارگاه است كه باعث تخریب آن است. در ابتدای كاوش تصور می‌شد قطر دیوارشكارگاه 8 متر باشد اما هم‌اكنون كاوش‌ها معین كرده كه این دیوار 14 متر و 60 سانتی‌متر عرض دارد وبا خشت‌هایی به ابعاد 40 تا 45 سانتی متر و ضخامت 10 تا 12 سانتی متر ساخته شده است.سر پیكان مفرغی یافته شده در این كاوش تاییدی است بر شكارگاه بودن این مكان. شکارگاه خسروپرویز تندیس خسرو پرویز در قسمت شرقی نیز در فضایی غیر از دیوار شكارگاه كه احتمالا پس از شكارگاه ساخته شده و كاربری آن فعلا مشخص نیست، قطعاتی از ظروف سفالی، خمره‌هایی مربوط به مواد غذایی و تعدادی استخوان حجیم كه هنوز مشخص نیست مربوط به چه حیواناتی‌اند به دست آمده است.مطمئنا دراین شكارگاه علاوه برمكان‌هایی برای نگهداری حیوانات، پوشش گیاهی و درختان متنوعی وجود داشته است كه مشخص كردن نوع پوشش گیاهی ونوع حیواناتی كه احتمالا در این مكان نگهداری می‌شدند از اهداف كاوش است.سرپرست كاوش در شكارگاه خسروپرویز، تصاویر حك شده در طاق‌بستان را مرتبط با این شكارگاه دانست و گفت: تصاویر شكار در طاق‌بستان مطمئنا ازاین شكارگاه الگو گرفته شده است. در سال‌های گذشته به دلیل ساخت و سازهایی كه توسط مردم به دلیل ناآگاهی انجام شده است خسارات جبران‌ناپذیری به این محوطه تاریخی واردآمده است. هم اكنون نیز شهرداری تصمیم دارد در بخش شرقی و جنب دیوار شكارگاه خیابان احداث كند كه با این اتفاق بی‌شك این محوطه منحصر به فرد كه می‌تواند اطلاعات دقیقی از گذشته‌های دور داشته باشد، نابود می‌شود. شکارگاه خسروپرویز شکارگاه خسروپرویز شکارگاه خسروپرویز شکارگاه خسروپرویز شکارگاه خسروپرویز شکارگاه خسروپرویز