مسجد جامع زاوقان سمنان همراه با عکس

. مسجد جامع زاوقان سمنان همراه با عکس . مسجد جامع زاوقان سمنان همراه با عکس   مسجد جامع زاوقان مربوط به دوره ایلخانی است و در سمنان، محله زاوقان، مابین مزارع و باغات واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۵۸۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اين مسجد در شمال محله زاوغان سمنان و در ميان باغ های سرسبز واقع شده است . اين مسجد که از بناهای قرن دوم هجری و مربوط به دوره تسلط علويان در اين سرزمين است . به همت سيد ضياءالدين محمد فرزند و جانشين سيد ضياءالدين علی صالح پسر عبيدالله بن حسين اصغر بن امام زين العابدين (ع) بنا شده است . مصالح ساختمانی که در اين مسجد به کار رفته آجر , گچ ,سنگ و خشت خام است . مسجد جامع زاوغان شامل ايوانی بلند است که ارتفاع آن بيش از ده متر است و رو به مشرق قرار دارد. ايوان اين مسجد خراب شده است اما آنچه از اين مسجد باقي مانده است قوس بلند ايوان و تزئينات آجري با مربع هاي کوچک و بزرگ تو در تو مي باشد. مسجد جامع زاوقان سمنان مسجد جامع زاوقان سمنان مسجد جامع زاوقان سمنان